NO PHOTO
QNQ EDUCATION
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
QNQ QNQ QNQ QNQ
Hot Line : 0919.591.007
  Chi tiết

HÓA HỌC 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

Cung cấp khóa học thêm hóa học 10 phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng học sinh lớp 10.
Giúp học sinh lớp 10 nắm vững những kiến thức nền trong chương trình SGK hóa học 10 nhằm nâng cao điểm số trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp, đồng thời hỗ trợ việc tiếp thu những kiến thức có liên quan ở khối lớp 11, 12.

 

Mục tiêu
- Giúp học sinh nắm chắc kiến thức căn bản trong chương trình SGK hóa học 10 trên cơ sở nhớ, hiểu, vận dụng.

Đối tượng
- Học sinh có nhu cầu học theo chương trình SGK hóa học lớp 10
Phương pháp giảng dạy
- Dạy chi tiết các kiến thức theo nội dung và cấu trúc chương trình trong SGK hóa học lớp 10, ngoài ra bổ sung thêm các kiến thức mở rộng, nâng cao.

- Hướng dẫn thực hành và củng cố lý thuyết hóa học 10 thông qua các dạng bài tập mình họa.

- Ôn tập và đánh giá cuối mỗi chuyên đề hóa học 10.

  bài khác
NO PHOTO

VẬT LÝ 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

TOÁN LỚP 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

HÓA HỌC LỚP 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

NO PHOTO

VẬT LÝ 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

NO PHOTO

TOÁN LỚP 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

NO PHOTO

HÓA HỌC 12

LỚP HỌC HIỆU QUẢ NHẤT

Tìm
kiếm
QNQ EDUCATION
NO PHOTO
QNQ EDUCATION

Đang Online: 2 - Đã OnLine : 175952