NO PHOTO
QNQ EDUCATION
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
QNQ QNQ QNQ QNQ
Hot Line : 0919.591.007
  Chi tiết

HÓA HỌC 12

LỚP HỌC HIỆU QUẢ NHẤT

Cung cấp khóa học thêm Hóa học lớp 12 phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng học sinh lớp 12.
Giúp học sinh nắm chắc các kiến thức căn bản trong chương trình SGK 
Hóa học lớp 12 phục vụ cho quá trình ôn luyện thi THPT quốc gia.
 

 

Mục tiêu
- Giúp học sinh nắm chắc kiến thức căn bản trong chương trình SGK Hóa học lớp 12 trên cơ sở nhớ, hiểu, vận dụng.

Đối tượng
- Học sinh có nhu cầu học theo chương trình SGK Hóa học lớp 12
Phương pháp giảng dạy
- Dạy chi tiết các kiến thức theo nội dung và cấu trúc chương trình trong SGK Hóa học lớp 12, ngoài ra bổ sung thêm các kiến thức mở rộng, nâng cao.

- Hướng dẫn thực hành và củng cố lý thuyết thông qua các dạng bài tập Hóa học lớp 12 minh họa.

- Ôn tập và đánh giá cuối mỗi chuyên đề Hóa học lớp 12.

  bài khác
NO PHOTO

HÓA HỌC 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

VẬT LÝ 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

TOÁN LỚP 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

HÓA HỌC LỚP 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

NO PHOTO

VẬT LÝ 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

NO PHOTO

TOÁN LỚP 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

Tìm
kiếm
QNQ EDUCATION
NO PHOTO
QNQ EDUCATION

Đang Online: 3 - Đã OnLine : 208532