NO PHOTO
QNQ EDUCATION
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
QNQ QNQ QNQ QNQ
Hot Line : 0919.591.007
  Chi tiết

lỚP HỌC CHUYÊN ĐỀ

ƯỚC MƠ TỎA SÁNG TỪ ĐÂY

Cung cấp khóa học phù hợp với nhóm đối tượng học sinh có nhu cầu học kết hợp ôn luyện chuyên sâu các kiến thức của một chuyên đề.

 Mục tiêu
- Giúp học sinh nắm chắc kiến thức căn bản của chuyên đề.
- Giúp học sinh có thêm kiến thức mở rộng, chuyên sâu liên quan đến nội dung của chuyên đề.


Đối tượng
- Học sinh có nhu cầu học kết hợp ôn luyện đầy đủ, mở rộng chuyên sâu các nội dung kiến thức của chuyên đề.


Phương pháp giảng dạy
- Dạy chi tiết các kiến thức theo nội dung và cấu trúc chương trình trong SGK.

- Cung cấp các kiến thức mở rộng, kiến thức nâng cao, chuyên sâu liên quan đến nội dung của chuyên đề. 

- Dạy nâng cao và xoáy sâu các kiến thức của chuyên đề có trong phạm vi giới hạn đề thi của kì thi THPT Quốc gia.

- Hướng dẫn thực hành và củng cố lý thuyết thông qua các dạng bài tập mình họa.

- Ôn tập và đánh giá cuối chuyên đề.

  bài khác
NO PHOTO

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - VAT LY

phương pháp học hiệu quả nhất

NO PHOTO

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA ENGLISH

LỚP HỌC NGOẠI NGỮ SỐ 1 VIỆT NAM

NO PHOTO

LUYỆN THI THPT MÔN TOÁN

GIỎI TOÁN NHƯ GIAO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

NO PHOTO

LUYỆN THI THPT MÔN VĂN

ĐÂY MỚI GỌI LÀ HỌC VĂN

NO PHOTO

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM

Tìm
kiếm
QNQ EDUCATION
NO PHOTO
QNQ EDUCATION

Đang Online: 3 - Đã OnLine : 208562