NO PHOTO
QNQ EDUCATION
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
QNQ QNQ QNQ QNQ
Hot Line : 0919.591.007
  Chi tiết

TOÁN LỚP 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

Cung cấp khóa học thêm Toán lớp 11 phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng học sinh lớp 11.
Giúp học sinh nắm chắc các kiến thức căn bản trong chương trình SGK 
Toán lớp 11
 nhằm nâng cao điểm số các bài kiểm tra, bài thi học kỳ, bên cạnh đó phục vụ cho quá trình tiếp thu kiến thức ở khối lớp cao hơn.

 

Mục tiêu
- Giúp học sinh nắm chắc kiến thức căn bản trong chương trình SGK Toán lớp 11 trên cơ sở nhớ, hiểu, vận dụng; các kiến thức trọng tâm sẽ có trong đề thi THPT quốc gia.

Đối tượng
- Học sinh có nhu cầu học theo chương trình SGK Toán lớp 11
Phương pháp giảng dạy
- Dạy chi tiết các kiến thức theo nội dung và cấu trúc chương trình trong SGK Toán lớp 11, ngoài ra bổ sung thêm các kiến thức mở rộng, nâng cao.

- Hướng dẫn thực hành và củng cố lý thuyết thông qua các dạng bài tập Toán lớp 11 mình họa.

- Ôn tập và đánh giá cuối mỗi chuyên đề Toán lớp 11.

  bài khác
NO PHOTO

HÓA HỌC 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

VẬT LÝ 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

TOÁN LỚP 10

LỚP HỌC CỦA THẦN ĐỒNG

NO PHOTO

HÓA HỌC LỚP 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

NO PHOTO

VẬT LÝ 11

LỚP HỌC CỦA SIÊU SAO

NO PHOTO

HÓA HỌC 12

LỚP HỌC HIỆU QUẢ NHẤT

Tìm
kiếm
QNQ EDUCATION
NO PHOTO
QNQ EDUCATION

Đang Online: 5 - Đã OnLine : 208550